top of page

DIENSTEN

Original on Transparent.png

Ondernemingsplan

Smiling Businessman

Met een ondernemingsplan krijgt u als ondernemer inzicht in de markt die u met uw bedrijfsidee gaat betreden. Ook wordt er in het ondernemingsplan aandacht besteed aan relevante marketing-modellen en wordt er een financieel plan voor uw onderneming opgesteld.

Onze plannen volgen de officiële richtlijnen en zijn een belangrijk document bij het aanvragen van een financiering bij een bank, crowdfunders, en andere financiers en worden als kwalitatief en gedegen beoordeeld.

Original on Transparent.png

Bedrijfsfinanciering

Coins

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij het vinden van geschikte financiering voor uw investeringen niet alleen als u een bedrijf wilt beginnen maar ook voor een bestaand bedrijf.

Wij hebben een uitgebreid netwerk en contacten van kredietverstrekkers van risicomijdend vermogen, zoals banken en crowdfunders en verstrekkers van risicodragend vermogen zoals “informal investors”. Daarmee hebben wij een ruime keuze aan financiering mogelijkheden die wij u kunnen voorleggen.

Aandachtpunten daarbij zijn: de zekerheden, solvabiliteit en liquiditeit, kwaliteit van de ondernemer en winstgevendheid van het bedrijf.

Original on Transparent.png

Marktanalyses

Business Graphs

Belangrijk onderdeel van het Ondernemingsplan is de marktanalyse.

In het marketingplan moet duidelijk worden hoe u aan uw klanten komt.

 

Beschrijven op welke markt u zich wilt begeven, welke ontwikkelingen u daar ziet, of u daarvan profiteert of er juist tegenin gaat, wie uw concurrenten zijn, wie uw potentiële klanten zijn en hoe u denkt die voor u te gaan winnen.

Wij kunnen voor u deze analyse uitvoeren en maken daarbij vooral gebruik van data, informatie en cijfers die openbaar beschikbaar zijn en die door u worden aangeleverd.

Original on Transparent.png

 Administratie en Belastingen

Image by Marissa Grootes

Onze administratieve dienstverlening voor in Nederland gevestigde mkb-ers, start-ups en freelancer bestaat uit:

  • Voeren bedrijfsadministratie

  • Btw-aangifte

  • Vennootschapsbelasting aangifte

  • Inkomstenbelasting aangifte

  • Overleg met Belastingdienst

  • Samenstellen Jaarrekening

  • Opstellen periodieke Financiële Overzichten

  • Verklaring Inkomen Zelfstandig Ondernemer

Business Consultation
Original on Transparent.png

Expat Diensten

Buitenlandse zelfstandige ondernemers, die interesse hebben hun bedrijf in Nederland te beginnen kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als kan worden aangetoond dat hun bedrijf van toegevoegde waarde is voor de Nederlandse economie.

 

Om de aanvragen te beoordelen heeft het Ministerie van Economische Zaken een puntensysteem ontwikkeld. Punten worden toegekend op basis van ervaring, opleiding , een businessplan en de toegevoegde waarde.

Neve Consultancy kan het ondernemingsplan conform de eisen van de IND, verzorgen We doen dat in nauwe samenwerking met een netwerk van vreemdelingerecht advocaten.

bottom of page